Ručni RF detektori

AFC1003_web

AFC 1003

Detektor RF prislušnih uređaja s mjerenjem frekvencije

AFC1003 je kompaktni ručni detektor lokalnih RF predajnika, namijenjen za otkrivanje i lociranje RF prislušnih uređaja, u rasponu frekvencija od 1 MHz do 3 GHz.

Više...

DeltaVDeltaV

Diferencijalni RF detektor

DeltaV je ručni, diferencijalni, širokopojasni detektor jakosti RF polja. Za razliku od većine detektora koji mjere apsolutnu vrijednost jakosti polja, DeltaV mjeri promjene jakosti polja.

Više...

Niste pronašli prozvod koji tražite ?

Pošaljite nam upit na e-mail: remex@remex.org ili posjetite web stranice sestrinske tvrtke Protekta d.o.o.