Pregled uređaja na rasprodaji

ts800new

TS-800

Uređaj za kodiranje glasa (telefonskih razgovora)

Telefonski scrambler TS-800 je uređaj namijenjen za zaštitu telefonskih komunikacija i osiguranje potpune privatnosti telefonskih razgovora kodiranjem glasa.

Read more...