gladiator

Sigurnosni elektrokemijski modul GLADIATOR se smješta u torbu kojom se prenosi novac. U slučaju krađe novca uređaj aktivira dimnu patronu i boji novac u torbi čineći ga tako beskorisnim za napadača.

Do aktivacije dolazi na 3 načina:

- Vezicom: u slučaju izvlačenja konektora povezanom sa vezicom iz uređaja(opcija)

- Povećanjem udaljenosti: ukoliko se prijemnik i predajnik udalje više od 10 metara

- Pritiskom na tipku predajnika

Prema želji sustav je moguće trajno instalirati u plastični kofer ili kožnu "pilotsku" torbu.