NAPOMENA: Svim našim klijentima, koji kod nas nabavljaju opremu za zaštitu komunikacija i informacija i/ili koriste naše usluge vezane uz zaštitu komunikacija i informacija, jamčimo apsolutnu zaštitu privatnosti. Iz tog razloga, referentna lista naših klijenata sadrži samo klijente / korisnike ostalih uređaja iz naše ponude.

Bankarstvo i financije
 • Zagrebačka banka d.d.
 • Privredna banka Zagreb d.d.
 • Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.
 • Croatia banka d.d.
 • Hypo-Leasing Kroatien d.o.o.
Javne službe
 • Hrvatska pošta d.d.
 • Gradska plinara Zagreb d.o.o.
 • HEP-ODS d.o.o.
Industrija
 • Ericsson Nikola Tesla d.d.
 • Petrokemija d.d.
 • Podravka d.d.
 • Koka d.o.o.
 • Karbon Nova d.o.o.
Trgovina
 • Gorenje Zagreb d.o.o.
 • Titan Zagreb d.o.o.
 • ALCA Zagreb d.d.
 • Elektropromet d.d.
 • Gramat d.d.
 • Prima commerce d.o.o.
Brokeri
 • Abacus brokeri d.d.
 • Apex vrijednosnice d.o.o.
 • Auctor d.o.o.
 • CBB vrijednosnice d.o.o.
 • Credos d.o.o.
 • Era kapital d.o.o.
Informatika i telekomunikacije
 • HG Spot d.d.
 • PC Projekt d.o.o
 • Computer Service d.o.o.
 • Senso d.o.o.
 • Held d.o.o.
 • HD info d.o.o.
 • Rotor d.o.o.
 • Sinfonika d.o.o.
 • AP Split d.o.o.
Ministarstva i državne institucije
 • MUP
 • MORH
Tjelesna i tehnička zaštita
 • Sokol Marić d.d.
 • Zaštita Zagreb d.d.
 • Bilić-Erić d.o.o.
 • Klemm Sigurnost d.o.o.
 • AKD Zaštita d.o.o.
 • Securitas Zolota d.o.o.
 • Polar Security-Barbir d.o.o.
 • Galera d.o.o.
 • Walter i M d.o.o.
 • Zvonimir Security d.o.o.
 • Zaštitar-Sučić d.o.o.
 • Čutura štit d.o.o.
 • Đidara Sinković d.o.o.
 • Bond zaštita d.o.o.
 • Sigurnost d.o.o.
 • INSig2 d.o.o.
 • Smartcom d.o.o.
Zračne luke
 • Zračna luka Zagreb d.o.o.
 • Zračna luka Pula d.o.o.
Vatrogasne postrojbe
 • Vatrogasna postrojba Krapinsko-Zagorske županije
 • Vatrogasna postrojba grada Siska
 • Javna vatrogasna postrojba grada Opatije
 • Javna vatrogasna postrojba grada Đurđevca
 • Vatrogasna postrojba grada Ivanić Grad
Zdravstvo
 • Ustanova za hitnu medicinsku pomoć Rijeka
 • Dom zdravlja Knin
 • Dom zdravlja Duga Resa
Razni klijenti
 • Zagrebački radio Plavi 9
 • Sajam automobila Zagreb d.o.o.
 • Marina Hramina d.o.o.
 • Veleposlanstvo Australije
 • Apon d.o.o.