Tvrtka REMEX d.o.o. Zagreb posluje na adresi Ivana Šibla 9, Zagreb (u sklopu tvrtke PROTEKTA d.o.o.). Osim postojećih brojeva telefona, fax-a, te e-mail adrese,  možete nas kontaktirati i na telefon: (01) 6636 444 te fax: (01) 6636 999.